...tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tos mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis; un, lūk, es esmu pie jums ik dienas līdz laiku galam.

Jēzus
/Mateja ev. 28:18-20

 


Mūsu nosaukums vienmēr ir palīdzējis izskaidrot mūsu misiju. Navigatoru kalpošanas pamatvirziens ir palīdzēt cilvēkiem “navigēt” garīgi. Septiņdesmit gadu ilga darba rezultāts Dieva valstības labā ir tas, ka Navigatori uz doto brīdi darbojas 104 pasaules valstīs. Visā pasaulē ir 64 tautību 4090 Navigatoru darbinieku. Mūsu misija ir virzīta uz to, lai iedvesmotu laju (cilvēks, kas nav garīdznieks) kustību, mācekļu audzināšanas darbu īpaši izvēršot starp tiem, kas Jēzu vēl nav iepazinuši.

 

   

    Mūsu darbības mērķi

  •  Vairot Dieva darbinieku skaitu ar garīgās reprodukcijas metodi

  •  Palīdzēt cilvēkiem mainīties Kristus līdzībā

  •  Sagatavot Dieva ļaudis kalpošanas darbam Kristus Draudzē un to starpā, kas Kristu nepazīst

  •  Darīt zināmu Dieva Valstības Evaņģēliju nekristiešiem

  •  Būt par "celmlaužiem" (pionieriem), uzsākot Dieva darbu vietās, kuras Dieva Vēsts vēl nav skārusi

  •  Dieva ļaužu starpā saskatīt un attīstīt to spējas, kuriem ir garīga vadītāja pazīmes

 

e-pasts: ilsters27@gmail.com

Make a Free Website with Yola.