Mazākais kļūs par tūkstoti un sīkākais par varenu tautu.

Es tas Kungs, to esmu solījis un savā laikā to steidzīgi izpildīšu."


Jesajas 60:22
Navigatori ir starpkonfesionāla un starptautiska kristiešu organizācija.
Jēzus Kristus saviem sekotājiem uzticēja Lielo Uzdevumu – iet un darīt par mācekļiem visas tautas (Mateja 28:19). Navigatoru mērķis ir palīdzēt šo uzdevumu īstenot, vairojot Kristus darba darītāju skaitu visās tautās.
 

 

   
MŪSU VĪZIJA

Navigatoru vīzija ir “izveidot visaptverošu mācekļu audzināšanas kustību, kas savas pūles pasaules izmainīšanas procesā veltītu sākot ar vienu cilvēku, pielietojot, tā saucamo, garīgās pavairošanas metodi.” Ar skatu uz pasauli un ar mīlestību pret katru personīgi, mēs palīdzam cilvēku ievest ticībā un viņu izaudzināt par Jēzus Kristus mācekli /sekotāju, apmācot viņu arī mācīt citus.

Mēs lūdzam Dievu un ticam, ka Viņš piepildīs Jesajas 60:22 teiktos vārdus: “Mazākais kļūs par tūkstoti un sīkākais par varenu tautu. Es, tas Kungs, to esmu solījis un savā laikā to steidzīgi izpildīšu.” Mūsu vīzija ir kā vadlīnija mūsu mērķiem un uzdevumiem.

MŪSU MĒRĶIS

Navigatoru pamatmērķis un sirds degsme ir “pazīt Kristu un darīt Viņu zināmu citiem.” Mūsu mērķis ir vērsts uz Kristu, tikai un vienīgi uz Viņu – vispirms mūsu attiecībās ar Viņu un arī darbā, kuru veicam Viņa labā. Mērķa pamatā ir, tā saucamais Augstākais Bauslis un Lielais Uzdevums. Tā viena daļa ir veltīta tam, lai mēs kļūtu par Kristus mācekļiem, otra, lai palīdzētu citiem par tādiem kļūt. Mēs ticam, ka šīm divām daļām vienmēr ir jābūt pareizā secībā! (Mat.22:35-40; 28:19,20)

Mācekļu audzināšana ir mūsu kalpošanas būtība.

Mēs a) palīdzam cilvēkiem kļūt par Kristus mācekļiem

      b) palīdzam mācekļiem audzināt citus par Kristus mācekļiem

Mūsu stratēģija ir garīgā pavairošana – Kristus dzīves garīga atveidošana (reproducēšana) citu dzīvēs.

Mateja ev.13:45,46 ir aprakstīti Jēzus teiktie vārdi: “Debesu valstība ir līdzīga lieltirgotājam, kurš meklē labas pērles. Atradis vienu ļoti vērtīgu, viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un to iegādājas.” Kāds reiz ir teicis, “Mums šajā dzīvē ir laiks tikai vienai kaislībai, tāpēc izvēlies savu aizraušanos.” Navigatoru mērķis un aizraušanās ir “pazīt Kristu un darīt to zināmu citiem.”

 

e-pasts: ilsters27@gmail.com

Make a Free Website with Yola.