Mazākais kļūs par tūkstoti un sīkākais par varenu tautu.

Es tas Kungs, to esmu solījis un savā laikā to steidzīgi izpildīšu."


Jesajas 60:22

 


Navigatoru kalpošana iesākās 1930-tajos gados, kad Dieva aicinājumam atsaucās kāds Kalifornijā (ASV) dzīvojošs jauneklis vārdā Dausons Trotmens. Viņš sāka mācīt vidusskolniekus un vadīt vietējās svētdienas skolas nodarbības. 1933. gadā viņš ar saviem draugiem paplašināja darba lauku, uzsākot darbu ASV Jūras Spēku kareivju starpā.
Daudzas stundas tika aizvadītas ar atsevišķiem jūrniekiem pārrunājot Bībeles patiesības, no galvas iegaumējot Rakstu vietas un kopīgi lūdzot Dievu, uzsverot to, cik svarīgi otram ir mācīt to, ko pats esi apguvis.

 Otrā Pasaules kara beigās jau tūkstošiem vīru uz kuģiem un armijas bāzēs citās pasaules daļās mācījās garīgās „pavairošanas” principu.

Tai pat laikā, tie vidusskolnieki, kuru dzīves Dousons bija iespaidojis, turpināja viņa iesākto darbu, ar Dieva Vēsti un savas dzīves piemēru ietekmējot daudzus Dienvidkalifornijā. Un tagad, pēc septiņdesmit gadiem, mūsu kalpošanas lauks nav tikai armijas ļaudis un universitāšu studenti, bet darbs arī uzņēmēju, amatnieku, dažādu etnisko grupu un internacionālo studentu vidū daudzās valstīs visā pasaulē... visur tur, kur ir ļaudis, kam nepieciešams Kristus.

Navigatori kā organizācija tika reģistrēti 1943. gadā Kalifornijā (ASV). Navigatoru centrs 1953. gadā tika pārcelts uz Kolorado, kad viņi iegādājās Glen Eyrie īpašumu Kolorado Springsā. Glen Eyrie kalpo kā konferenču centrs (Glen Eyrie Conference Center) un izdevniecība NavPress, un tur atrodas arī Navigatoru administratīvais birojs.

Mūsu mērķis ir iespaidot cilvēku dzīves tā, lai tās neatgriezeniski tiktu izmainītas Kristus līdzībā. Mūsu uzdevums – Pazīt Kristu un darīt Viņu zināmu – raksturo mūsu kalpošanas būtību un virzienu. Jau no pašiem pirmsākumiem, mēs esam domājuši ne tikai par to, kā palīdzēt cilvēkiem atrast Kristu, bet arī to, kā apmācīt kristiešus tā, lai viņi, savukārt, tālāk varētu palīdzēt īstenot Kristus pavēli „iet un darīt par mācekļiem visas tautas” (Mateja ev. 28:19).

Navigatori daudz laika velta palīdzot jauniem kristiešiem pieaugt ticībā. Tas notiek gan mazās Bībeles studiju grupās, gan arī tiekoties ar cilvēku individuāli. Šajā laikā viņi mācās Bībeles patiesības, kopīgi lūdz Dievu un dalās pieredzē, liecinot par savu dzīvi ar Dievu. Tas ir intensīvs mācību process, kurā tiek ņemta vērā arī katra cilvēka personība.

Navigatoru kalpošanas darbs pastāv uz ziedojumiem. Ziedotāji ir gan privātpersonas, gan draudzes. Katrs no Navigatoru darbiniekiem, kas ir iesaistīts kādā no misijas laukiem, pats arī atbild par finansiālo atbalstu savam darbam.   

 

e-pasts: ilsters27@gmail.com

Make a Free Website with Yola.