SĒRIJA 2:7

 


Tad nu tāpat, kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par Kungu, tāpat arī Viņā dzīvojiet, Viņā iesakņoti un Viņā būvēti un celti, ticībā nostiprināti, tieši tā, kā tikāt mācīti, augdami tajā ar pateicību līdz tā pāri plūst.


                                                              Kolosiešiem 2: 6, 7 (vpvb)


 

Kad koks dzen saknes, ielaužoties dziļi dzīvību dodošajā zemē, nav ilgi jāgaida līdz šī darbība atspoguļojas virs zemes. Izaug jauni zari. Parādās zaļas, veselīgas lapas. Pat stumbrs aug spēcīgāks, izturīgāks pret vētrām.

Tā ir ar jums. Jo dziļāk jūs savā dzīvē izvēlēsieties sakņoties Kristū, jo stiprāks un auglīgāks jūs kļūsiet, spējīgāks izturēt dzīves vētras.  

Uz šiem principiem arī ir veidota SĒRIJA 2:7    

Kas ir SĒRIJA 2:7 ?

Sērijas 2:7
nosaukums ir aizgūts no Bībeles, t.i., vēstules Kolosiešiem 2:6,7. Tas ir apmācību kurss lajiem (cilvēks, kas nav garīdznieks), kuru pirms vairākiem gadiem ieviesa Navigatori. Tas ir neskaitāmu lūgšanu, darba un pārbaudījumu rezultāts. Tūkstošiem laju ASV, Kanādā, Ukrainā  un citās valstīs ir beiguši šo apmācību kursu.

Sērija 2:7 sastāv no pieciem vienpadsmit nedēļu kursiem, no kuriem trīs ir pieejami arī latviešu valodā. Pirmā un otrā kursa centrā ir Augošais māceklis, trešā, ceturtā un piektā – Kalpojošais māceklis.

Pirms Sērijas 2:7 pirmā kursa sākšanas vispirms jāpabeidz ievadkurss Augsim stipri Dieva ģimenē.


Sērija 2:7 ir Bībeles studiju materiāls, kas ir veidojies daudzu gadu gaitā. Pirms tas kļuva par Bībeles studiju kursu, tās bija tikai kristiešu piezīmes un pieredze, kas krājusies ticības ceļā, kas vēlāk tika nodota tālāk, lai veicinātu citu kristiešu izaugsmi, lai viņi kļūtu par aktīviem Kristus sekotājiem un lieciniekiem.


Šim māceklības darbam ejot plašumā radās nepieciešamība apkopot gadu gaitā gūto pieredzi un informāciju, lai vēl vairāk cilvēku varētu no tā iegūt, pieaugot savā ticībā.


Tā radās SĒRIJA 2:7 - Bībeles studiju kurss, kurā ietilpst sešas grāmatas.

Četras no tām ir pieejamas arī latviešu valodā:

 


AUGSIM STIPRI DIEVA ĢIMENĒ
SĒRIJAS 2:7 Ievadkurss - kristietības pamati. Pirmie soļi kristieša
dzīvē - jaunu attiecību veidošana ar Dievu (Bībeles lasīšana; lūgšana...) un cilvēkiem (draudzē un ārpus tās).

 

 

e-pasts: ilsters27@gmail.com

 
Make a Free Website with Yola.